Exportplast. - Buenos Aires : Cámara Argentina de la Industria Plástica : Indexport S.A.

0327-5825 = Exportplast (Buenos Aires) = Exportplast (B. Aires)


PLASTICOS
EXPORTACION
INDUSTRIA QUIMICA

678.5:382.6