Mercosur journal Regulatory appendix. - Buenos Aires : Eco-Axis SA

0329-0344 = Mercosur journal. Regulatory appendix = Mercosur j., Regul. append.


LEGISLACION
MERCOSUR
MERCADO COMUN
POLITICA COMERCIAL (INTERNACIONAL)

337.91:340.13 341.24 362(8)